Verzekeraar brengt terrorisme per land in kaart

Roel's Weblog submitte via de newssubmit het volgende geheel herschreven bericht:

Voor bijna geheel West-Europa en heel Amerika en Rusland geldt een hoog risico op een terroristische aanslag. Dit blijkt uit een onderzoek door Aon, een van 's werelds grootste verzekeraars.

Op een wereldkaart is per land aangegeven of en, zo ja, welk risico op een terroristische aanslag bestaat. Verrassend is dat voor bijna alle landen in Centraal en Zuid-Amerika een laag of te verwaarlozen risico op terrorisme geldt. Alleen in Colombia geldt een extreem hoog risico vanwege de training door de Provisional IRA die leden van de Revolutionair Gewapende Strijdkrachten van Colombia (FARC) hebben ontvangen. Verder geldt dat Noord-Ierland een kleinere kans op een aanslag heeft dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Ondanks dat het risico op aanslagen in Amerika recent is verlaagd van hoog (code oranje) naar beperkt (code geel) bestaat volgens Aon toch een reëel risico op aanslagen. Dit wordt mede veroorzaakt door de recente oorlog in Irak.

Verder merkt Aon op dat terrorisme - ondanks de afname van het aantal aanslagen sinds de jaren zeventig en tachtig - de laatste jaren steeds meer doden eist. Voorheen werd door aanslagen aandacht voor bijvoorbeeld politieke zaken gevraagd, maar het lijkt erop dat terroristen tegenwoordig zo veel mogelijk slachtoffers willen maken.

De gedetailleerde terrorismekaart is hier in PDF-formaat te downloaden. De site van verzekeraar Aon Special Risks Counter Terrorism (SRT) vind je hier.