KPN verliest kortgeding tegen UPC

sipke had ons via de newssubmit het volgende te melden:

UPC heeft het kort geding wat de KPN tegen haar had aangespannen gewonnen. De reclameslogan van UPC waarin staat dat Chello sneller is dan het ADSL van de KPN is niet onnodig denigrerend aldus de rechter.

De slogan waarin werd gezegd dat Chello ADSL van KPN te snel af was verscheen in televisiespotjes en dagbladadvertenties. UPC vergeleek de snelheden van Chello met die van ADSL van KPN. De KPN vond dit ontoelaatbaar en stapte naar de rechter.

De reclamecampagne van UPC kwam voort uit een recent onderzoek van www.speedtest.nl in PC Magazine van maart. De rechter oordeelde dat de gebruikte slogan juist is, en niet onnodig denigrerend is.

De KPN voerde ook aan dat sinds de recente verbetering van het netwerk van Chello het pas 'tot twee keer zo snel is'. De rechter stelde vast dat de bewering van UPC niet correct was, maar het nut van een rectificatie zag de rechter ook niet. Zelfs na verbeteringen in het KPN-netwerk blijft Chello 1,8 keer sneller dan ADSL van KPN, aldus de rechter.

Wel moet de disclaimer in het tv-spotje beter leesbaar worden aldus de rechter, in de dagbladen is deze wel duidelijk te lezen.