Woede over verstoren 4 mei herdenking Amsterdam

zenkO had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De herdenking van 4 mei ligt al een paar dagen achter ons maar de commotie over de verstoring ervan door allochtone jeugd in Amsterdam, is er nog niet minder om. Eerder meldden we al dat D66 fractievoorzitter Michel Rog van stadsdeel De Baarsjes aangifte deed tegen een groepje jongeren die tijdens de twee minuten stilte Joden moeten we doden riep, richting de mensen die de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdachten.

In stadsdeel Slotervaart-Overtoomse Veld heeft een groep Marokkaanse jongens na afloop van de plechtigheid op het Sierplein alle daar geplaatste kransen en bloemstukken vernield. Volgens omwonenden, die de politie waarschuwden, werd met de bloemen zelfs gevoetbald. Wim Knol, voorzitter van het 4 en 5 mei-comitÚ in Slotervaart/Overtoomse Veld is woest: ''Ik til heel zwaar aan wat hier gebeurd is. Het waren Marokkaanse jongens die blijkbaar niet begrepen waar het bij de herdenking om gaat. Ik heb nota bene in mijn toespraak op het plein opgeroepen tot respect voor ieders waarden. Deze jongens willen zich blijkbaar afzetten tegen de onze. Wij respecteren toch ook de ramadan!''.

Knol sluit een verband met de gebeurtenis in De Baarsjes niet uit. Volgens Michel Rog waren de antisemitische leuzen, die in De Baarsjes geschreeuwd werden, een doelbewuste actie om de herdenkenden uiterst grievend en kwetsend te raken. Rog is nog achter de jongens aangegaan om ze aan te spreken op hun gedrag. De jongens reageerden echter met zinnen als: ''Je bent mijn vader niet.''
In de komende stadsdeelvergadering zal Rog om extra maatregelen verzoeken die het mogelijk maken een waardige herdenking te organiseren. IdeeŰn heeft Rog al: meer politie, straten afsluiten en veel harder optreden bij incidenten zoals deze.

Buiten deze twee incidenten werd ook de herdenking bij het Homo-monument bij de Westerkerk om 20:00 verstoord.