Coalitie CDA-VVD-D66 krijgt vorm

De onderhandelingen over een nieuw kabinet tussen CDA, VVD en D66 verlopen voorspoedig. De besprekingen zijn zover gevorderd dat de informateurs nu de helft van het ontwerp-regeerakkoord kunnen schrijven. Zo is er flinke vooruitgang geboekt op de punten justitie en veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs. D66-leider Boris Dittrich verklaarde dat de partijen elkaar genaderd zijn over meer geld voor het onderwijs en de verkleining van het ziekenfondspakket.

Over hoe het nieuwe Kabinet er uit komt te zien wordt ook al druk gespeculeerd. Vast staat in ieder geval de premier van het nieuwe kabinet: dat wordt CDA-leider Jan Peter Balkenende.

CDA

Zeer voor de hand ligt dat ook de CDA'ers Jaap de Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) en Maria van der Hoeven (Onderwijs) op hun post blijven. Ook Piet Hein Donner blijft waarschijnlijk minister van Justitie.
De terugkeer van Aart Jan de Geus (Sociale Zaken) staat nog niet helemaal vast. Ook over een nieuw ministerschap van CDA'er Cees Veerman op Landbouw bestaan nog twijfels. Veerman heeft nogal wat kritiek gekregen op zijn aanpak van de vogelpest. Naar verluidt zou hij zelf ook niet meer staan te springen om minister te blijven. Landbouw blijft waarschijnlijk wel een CDA-ministerie. Het CDA maakt verder goede kans VROM te krijgen. De huidige staatssecretaris op dat departement, Pieter van Geel, is in dat geval de belangrijkste gegadigde.

VVD

Bij de VVD zal Zalm waarschijnlijk terugkeren op Financiën, waar hij tijdens de twee paarse kabinetten zo succesvol was. Hij krijgt dan CDA'er Wijn als staatssecretaris, denken diverse bronnen. De huidige minister van Financiën, de VVD'er Hans Hoogervorst, kan naar verwachting doorschuiven naar Volksgezondheid. VVD'er Johan Remkes zou minister van Binnenlandse Zaken blijven.
Ook VVD'er Henk Kamp blijft deel uit maken van het kabinet, denken ingewijden. De alom gewaardeerde Kamp zou op Defensie terecht kunnen komen, waar hij na het aftreden van zijn partijgenoot Korthals al tijdelijk de scepter zwaait. Maar ook Integratie en Vreemdelingenbeleid lijkt Kamp op het lijf geschreven. Voor het ministerschap van Verkeer valt te denken aan VVD'er Melanie Schultz van Haegen.

D66

D66 kan hopen op Economische Zaken, waarvoor ING-topman en voormalig VNO-NCW-voorzitter Alexander Rinnooy Kan wordt getipt, of anders voormalig minister van Grotestedenbeleid Roger van Boxtel. Voor oud-partijleider Thom de Graaf zou gedacht worden aan een nieuw te creëren ministerschap van Bestuurlijke Vernieuwing en Deregulering.

Hoeveel ministers het CDA krijgt hangt af van de zetelverdeling in het nieuwe kabinet. De VVD is voorstander van CDA 8 - VVD 6 - D66 2, terwijl het CDA 7-5-2 evenwichtiger vindt. Wordt het 8-6-2 - en daar ziet het toch wel naar uit - dan sleept het CDA vermoedelijk Ontwikkelingssamenwerking binnen. De logische kandidaat hiervoor is de huidige staatssecretaris Agnes van Ardenne.