Vonnis Hans Janmaat gehandhaafd

De Hoge Raad heeft het vonnis tegen de voormalige leider van de Centrumdemocraten (CD), Hans Janmaat, gehandhaafd. Eind vorig jaar had Wil Schuurman, de voormalig levenspartner van de vorig jaar overleden oud-politicus, een herzieningsverzoek ingediend. Ze wilde de veroordeling van Janmaat uit 1997 wegens discriminatie ongedaan maken.

Tijdens een betoging van de CD in Zwolle in 1996 had Janmaat geroepen dat als de CD het voor het zeggen zou krijgen, hij de multiculturele samenleving meteen zou afschaffen. Twee andere personen riepen leuzen als: 'eigen volk eerst', 'vol is vol' en 'Nederland is voor Nederlanders'. Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde Janmaat indertijd tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een boete van 7.500 gulden.

Voor een herzieningsverzoek moeten nieuwe feiten worden aangedragen, die tijdens de eerdere behandeling door de Hoge Raad nog niet bekend waren. De weduwe van Janmaat betoogde in haar verzoek dat de laatste tijd is gebleken dat ,,de wens tot afschaffing der multiculturele samenleving in brede kringen in de samenleving leeft''. Daarmee gaf ze aan te verwijzen naar uitlatingen van diverse politici in het afgelopen jaar.

De Hoge Raad stelt echter dat het feit dat meerdere politici en opiniemakers in het afgelopen jaar hebben gesproken over het afschaffen van de multiculturele samenleving, niets afdoet aan de strafbaarheid van de uitlatingen van Janmaat.