15 mei wereldwijde rampen volgens Japanse sekte

In Japan heeft De Panawave Laboratory sekte afgelopen vrijdag voor overlast gezorgd bij het normaal vredige dorp Yamanashi. Volgens hun 69-jarige leider Yuko Chino die paranormaal begaafd zou zijn, zou op 15 mei een onbekende onzichtbare planeet de aarde naderen wat wereldwijde rampen zou veroorzaken. Ze hebben al koepelvormige gebouwen gebouwd die ze tegen de ramp zou moeten beschermen.

Bij Yamanashi hebbben ze bomen langs de kant van de weg gelegd om het verkeer tegen ongelukken te beschermen, en dragen speciale witte kleding die zich tegen gevaarlijke straling zou moeten beschermen. Ook veroorzaken ze verkeershinder. Eerder veroorzaakten ze al overlast met hun witte busjes bij Hachiman en andere dorpen. De Oizumi autoriteiten hebben een mobiele eenheid ingezet om de sekteleden te verwijderen.

ABC News heeft eerder gemeld dat wetenschappers van de Universiteit van Louisiana vermoeden dat een onbekende planeet ter grootte van 1 tot 10 maal de grootte van Jupiter zich in een zeer ruime ellipsvormige baan om de zon draait. Ze zijn hier achter gekomen door fluctuaties in komeet en planeetbanen.