Pas met 67 jaar met pensioen

Uit een tussenverslag van de kabinetsinformateurs Korthals Altes en Hoekstra blijkt dat de VVD, het CDA en D66 de pensioenleeftijd naar 67 jaar willen verschuiven. Op het moment is dat 65 jaar. Twee weken geleden stelde werkgeversorganisatie VNO-NCW al voor om de leeftijdsgrens voor de AOW te verhogen. Op die manier moet het basispensioen betaalbaar blijven.

Reden van de maatregelen is de toenemende vergrijzing van Nederland. Er komen steeds meer ouderen en steeds minder werkenden bij. Dit terwijl het geld voor de AOW juist door werkenden moet worden opgebracht. De kosten van de AOW lijken hierdoor uit de hand te gaan lopen.

Uitwerking van deze plannen moet nog even op zich laten wachten tot er, mogelijk eind van deze maand al, een regeerakkoord is.