SER luidt noodklok onderwijs in Nederland

NLBADBOY had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Sociaal-Economische Raad (SER) luidt de noodklok over de alsmaar afnemende kwaliteit van het onderwijs en het kennisniveau in Nederland. Het adviesorgaan van de Nederlandse regering heeft gisteren besloten om daarover een brandbrief te sturen aan de informateurs Korthals Altes en Hoekstra, die om dit moment onderzoeken welke partij(en) er eventueel meedoen met een CDA-VVD regering.

Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de SER, hekelen de bezuinigingswoede die momenteel heerst bij de kabinetsformatie.

J. Schraven, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt daarover: "Het hele formatieproces gaat voortdurend over hoe bezuinigingen en tegenvallers verdeeld moeten worden. Te weinig wordt gekeken hoe er weer perspectief voor de toekomst kan worden geboden. Terwijl in economisch slechte tijden er één zaak is waarin je juist moet blijven investeren, en dat is onderwijs en innovatie."

Voorzitter G. van Huygevoort van de Abvakabo FNV meent dat de geplande bezuinigingen erg dom zijn: "Kennisontwikkeling heeft naast een economische ontegenzeggelijk ook een sociaal-maatschappelijke functie. Het kent grote collectieve en persoonlijke opbrengsten. Vooral nu het economisch tegenzit, is geld voor onderwijs dan ook absoluut geen weggegooid geld." Krachtige investeringen zijn volgens Van Huygevoort nodig, wil Nederland de beoogde koppositie in de kenniseconomie kunnen innemen. Fijntjes wijst hij op de "grote woorden" waarmee de nu demissionaire regering in 2002 tijdens de EU-top in Lissabon verkondigde dat het in 2010 "het beste jongetje van de klas zou worden."

De SER gaf ook een advies over het verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Van de Raad mag behalve extra investeringen van de overheid ook meer worden verwacht vanuit het onderwijsinstellingen zelf, het bedrijfsleven en de studenten.

Uitspraken als deze versterken overigens de kansen voor D66 in een nieuw kabinet met de CDA en de VVD. D66 heeft het investeren en versterken van de kenniseconomie als één van de speerpunten van de partij gekozen.