Anti-spammers voor de rechter

DirkuZ had ons via de newssubmit het volgende te melden en herschreef het bericht voor ons:

Organisaties die spam blokkeren werden in Florida voor de rechter gedaagd door een groep spammers. De spammers hebben zich verenigd onder de naam EmarketersAmerica.org en ze willen een rechterlijk verbod van de anti-spamorganisaties. Tevens willen ze een schadevergoeding van 75 miljoen dollar.

Volgens de spammers maken de anti-spamorganisaties zich schuldig aan smaad, inbreuk op de privacy, het publiceren van onjuiste informatie en het op zwarte lijsten zetten van ip-adressen. De anti-spamorganisaties zien dit als een manier om hun werking te vertragen, want de rechtszaken kosten tijd en geld.

Het komt ook erg ongelegen want op 30 april begint een conferentie over spam, georganiseerd door de Amerikaanse handelswaakhond, de Federal Trade Commission (FTC). De aanbevelingen hieruit gaan naar het Amerikaanse Congres, waardoor het mogelijk word om een anti-spam wetgeving in het gehele land in te voeren.