Tsjernobyl op instorten

Cipri en okee6 hadden ons via de newssubmit het volgende te melden en herschreven het bericht voor ons:

Volgens de Russische minister van Atoomenergie Rumyantsev staat de staal/beton sarcofaag van Tsjernobyl op instorten. Dit omdat deze in korte tijd 'onder de meest moeilijke omstandigheden' werd gebouwd. Ook zitten er gaten in waar radioactiviteit door naar buiten kan lekken en staat het dak op instorten. Veel vertrouwen in zijn collega's uit de Oekraine heeft de minister niet. "Er is niemand die wetenschappelijke tests op de beschadigde muren uitvoert.". Zelf vind de hij dat er een tweede sarcofaag om de oude moet worden gebouwd. Hiervoor is reeds honderden miljoen gedoneerd, maar men verwacht pas volgend jaar te kunnen beginnen.

Uit geheime KGB documenten die recentelijk zijn vrijgegeven blijkt, dat er al voor het ongeluk in de kerncentrale in 1986, problemen met de reactors waren. Tussen 121 documenten uit de periode 1971-1988 vond men een document uit 1984 waarin stond dat er reeds problemen waren met reactors 3 en 4 en dat de Joegoslavische apparatuur van slechte kwaliteit was. Ook bleek er reeds in 1982 een ongeluk te zijn gebeurd waarbij kleine hoeveelheden radioactiviteit vrij kwamen.
Deze 4e reactor is degene die op 26 April 1986 ontplofte en waarbij evenveel radioactiviteit vrijkwam als bij 200 atoombommen. In totaal zijn hierdoor vijftien tot dertigduizend mensen omgekomen.

De documenten zijn recentelijk vrijgegeven op de website van de Ukraine's Security Service.