Kortere vakantie beter voor allochtone leerling

Volgens inspecteur-generaal K. Kervezee van de Onderwijsinspectie is er een betere spreiding van schoolvakanties nodig. Dit kan voorkomen dat leerlingen van buitenlandse afkomst elk jaar in de grote zomervakantie weer een taalachterstand oplopen. Kervezee zei dit gisteren in het politieke-praatprogramma Buitenhof op Nederland 3.

Kervezee zegt dat scholen vaak bij hun leerlingen van buitenlandse afkomst zien dat de taalvaardigheid terugloopt, na een vakantie van 6 tot 8 weken. Dit komt doordat de kinderen in die periode nauwelijks Nederlands spreken: ''Het zou om die reden dan ook goed zijn om de zomervakantie wat korter te maken''.

Kervezee pleit er bijvoorbeeld voor om de kerstvakantie wat langer te maken, omdat dan veel leerlingen klagen dat ze moe zijn.