De VS waarschuwen Syrië

Irak victorv8 en brillie hadden ons via de newssubmit te melden dat Syrië serieus moet oppassen geen steun aan gevluchte Irakezen te geven:

De Amerikaanse president George Bush heeft Syrië gewaarschuwd om geen steun te verlenen aan gevluchte aanhangers van het regime van Saddam Hussein. Ook moet Syrië meewerken om massavernietigingswapens vernietigd te krijgen.

Volgens Bush ''bewijst het Iraakse voorbeeld dat wij serieus werk maken van het stoppen van massavernietingswapens''. Bush zegt dat hij informatie heeft waaruit blijkt dat het buurland van Irak over chemische wapens beschikt.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Powell, zei op zijn beurt dat Syrië er ''heel onverstandig'' aan zou doen indien het onderdak zou bieden aan gevluchte Iraakse leiders. Eerder zei minister Rumsfeld van Defensie ''met zekerheid'' te weten dat Syrië een vluchthaven is geworden voor hoge functionarissen van Saddams schrikbewind.

Volgens de Amerikaanse commandant in de Golf, generaal Franks, worden zijn manschappen in Irak veelvuldig geconfronteerd met verzet van Syrische huurlingen.

Bush ontkende dat er aanvalsplannen voor Syrië zijn: ''Iedere situatie vereist een andere aanpak. Ze moeten slechts meewerken.''

De Britse minister Jack Straw, op bezoek in de Golfregio, heeft vandaag gezegd dat Syrië géén doelwit is van de coalitiestrijdmacht. Syrië is na Irak niet het volgende land op de lijst, benadrukte hij. Wel zijn er nogal wat vragen waarop de Syriërs antwoord moeten geven.