''Omtrekken beeld Saddam in scene gezet?''

Irak victorv8 meldde ons een bericht afkomstig van criticasters van het Amerikaanse beleid:

Deze zeggen dat het omtrekken van het grote beeld van Saddam Hoessein, afgelopen woensdag, is geŽnsceneerd door het Amerikaanse leger. Foto's zouden aangeven dat van "een enorm feest" geen sprake is geweest, aangezien slechts enkele tientallen Iraki's aanwezig waren, naast honderden journalisten. Die waren uit hun hotel gestroomd dat tegenover het beeld van Saddam Hoessein ligt. Het plein werd bewaakt door tenminste drie Amerikaanse tanks.

Een van de feestende Iraki's die prominent op televisie in beeld is geweest, is ook op andere foto's te vinden. Hij gaat om ene Chalabi, leider van een Iraakse militie. Chalabi en zijn medestanders zijn afgelopen zondag door het Pentagon vanuit de Verenigde Staten naar Irak gevlogen. Criticasters vermoeden dat zij speciaal voor deze gelegenheid in zijn gevlogen.

Het Amerikaanse ministerie van defensie ontkent dat het omtrekken van het beeld in scene is gezet. De Amerikaanse marinier, de 23-jarige korporaal Edward Chin, die de ketting om de nek van het beeld legde vertelde gisteren aan de Amerikaanse zender ABC onder meer: '' Het was een krankzinnige ervaring. Als die mensen, Irakezen, die onder je staan te roepen. Dat je dat mag doen. Ik ben er nog steeds beduusd van". Zie ook dit artikel.

Artikel met overzichtsfoto van het omtrekken van het beeld, waaruit zou blijken dat de zaak in scene was gezet. Artikel uit de Independent.