VS nu in centrum Bagdad

aemkei had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Irak Amerikaanse troepen zijn in het centrum van Bagdad met gejuich onthaald.


Amerikaanse tanks zijn nu opgerukt tot in het centrum van Bagdad en rijden daar in de rondte. Voor het Palestine Hotel, waar de internationale pers is verzameld, worden zij begroet door een menigte uitgelaten Irakezen.

Bagdad lijkt bijna te zijn gevallen. Op sommige plekken wordt nog wel verzet geboden, maar overal verschijnen juichende mensen op straat.

Terwijl Iraakse burgers toekeken is een enorm beeld van Saddam Hussein door Amerikaanse genietroepen omgetrokken. Het beeld viel onder luid gejuich en de burgers wierpen zich op de gewraakte leider.

Nederland 2 zendt nu rechtstreeks de beelden uit.