Irakezen plunderen VN hoofdkwartier Bagdad

Irak TechXP en aemkei hadden ons via de newssubmit te melden dat er in Bagdad grootschalige plunderingen plaatsvinden op dit moment. Zo worden overheidsgebouwen en winkels leeggehaald.

Ook het hoofdkwartier van de Verenigde Naties is niet meer veilig. Sommige plunderaars nemen hun buit mee in auto's van de VN en Iraakse overheidsinstanties.

Volgens journalisten is er geen politie meer in Bagdad te bekennen. De plunderaars kunnen dus hun gang gaan. Door de belegering van Bagdad door de Amerikanen lijkt er een machtsvacuum te onstaan.

Opvallend is ook dat beeltenissen van de Iraakse president Saddam Hussein op straat worden vernield.