In 2020 1 op 3 leerlingen allochtoon

Butt_Plugg, synapse, Duiveltja, GTV en Bever hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

In 2020 zal het aantal allochtone kinderen op basisscholen stijgen tot bijna één op drie. Nu is dat aandeel nog één op vijf. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal allochtone kinderen stijgt in die periode met 130.000 tot 430.000, terwijl het aantal autochtone kinderen met 135.000 tot 1,1 miljoen afneemt.

Met enige vertraging zou ook in het voortgezet onderwijs deze trend zich laten zien, zo denkt het CBS.