Discriminatie van autochtonen neemt toe

GTV had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In het algemeen lijkt de discriminatie in Nederland af te nemen, maar steeds vaker zijn het nu de autochtone Nederlanders die het om hun etniciteit moeten ontgelden. Dit opvallende feit is terug te vinden in het jaaroverzicht van het anti-discriminatiebureau Radar.

In vergelijking met 2001 werden er vorig jaar 3% minder klachten ingediend. In de stad Rotterdam werden er zelfs 15% minder klachten geregistreerd, waarmee de Maasstad voorop loopt in Nederland.

Tegen deze trend in moeten autochtone Nederlanders het om hun etniciteit echter steeds vaker ontgelden. Deze klachten stijgen scherp bij het meldpunt discriminatie: 15% van het totaal aantal de slachtoffers wordt gevormd door autochtonen, waar dat een jaar eerder nog 6% was. De verminderde tolerantie treft tegenwoordig iedereen, zo stelt Radar een tikje treurig vast.

De meeste discriminatie komt voor in de oudere stadswijken, waar de -vaak als een minderheid- achtergebleven bewoners van Nederlandse afkomst steeds vaker het mikpunt zijn van spot en pesterijen. In de meeste gevallen gaat het om discriminatie op grond van sekse (vrouwen) of seksuele geaardheid (homoseksuelen), zo constateert Radar.

Behalve in Rotterdam daalde ook in Den Haag het aantal klachten over discriminatie. Volgens directeur Ankoné, van het Bureau Discriminatiezaken in Den Haag, valt de daling samen met de opkomst van de LPF. "In het begin van 2002 was het aantal klachten nog zo hoog, dat we er zelfs van schrokken. Na de moord op Pim Fortuyn, in mei, daalde het aantal meldingen behoorlijk. Hoe dat kan zijn we nog aan het onderzoeken." Hij constateert overigens geen toename van discriminatie van blanke Nederlanders. "Doordat er minder allochtone klachten zijn, neemt het aandeel autochtone klachten verhoudingsgewijs vanzelf toe. Maar in absolute cijfers is het niet toegenomen."

Uit de daling van het aantal klachten trekt Radar overigens niet de conclusie dat discriminatie ook daadwerkelijk afgenomen is.