Formatie lijkt te stranden op kwestie Irak

Victorv8 had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De formatiebesprekingen tussen PvdA en CDA lijken spaak te lopen, nu de beide partijen recht tegenover elkaar blijven staan, in de kwestie Irak. 'Als je het over oorlog en vrede al niet eens kan worden, wat moet je dan samen in een kabinet?', zei PvdA-leider Wouter Bos nog geen twee weken geleden. Bos werd gisteren tijdens het spoeddebat over de ''kwestie Irak'', hardhandig aan die woorden herinnerd.

Breekpunt is de vraag of de oorlog, die de Verenigde Staten willen gaan voeren tegen Irak, rechtmatig is. De PvdA bleef erbij dat nog lang niet alles geprobeerd is om de aanval af te wenden. Het CDA -en de demissionaire regering- vinden echter dat het na de langdurige druk op Bagdad niet meer dan logisch is dat er dan ook een militaire interventie komt.

Tot groot ongenoegen van het CDA diende de PvdA een motie in, waarin werd gesteld dat het kabinet de actie van de VS, om buiten de VN om oorlog te gaan voeren, moet afwijzen. De motie haalde het echter niet, mede doordat VVD, LPF, ChristenUnie en SGP tegenstemden. Zij vinden juist dat het kabinet zich ook voor militaire steun aan de VS had moeten uitspreken.

De fracties van CDA en PvdA komen vanmorgen afzonderlijk bijeen om te bespreken welke gevolgen hun verschillen over het Irak-beleid hebben voor de kabinetsformatie. De geplande vergadering van Balkenende en Bos over het financieel beleid gaat niet door.