Forse stijging allochtone importhuwelijken

Nederland staat een ware invasie van allochtone huwelijksmigranten te wachten, zo meldt de Telegraaf vandaag. De krant baseert zich daarbij op de nieuwste cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). De komende jaren zullen vele tienduizenden, voornamelijk Turkse en Marokkaanse, bruiden en bruidegoms naar Nederland gehaald worden.

Onderzoek van het CBS wijst uit dat maar liefst 80% van de tweede generatie Turken en Marokkanen kiest voor een huwelijkskandidaat uit het herkomstland van de ouders. Volgens CBS-beleidsmedewerker J. Latten neemt de omvang van de generatie huwbare twintigers flink toe, waardoor op korte termijn een aanhoudende stroom huwelijksmigranten uit deze landen valt te verwachten.

De CBS-woordvoerder wijst erop dat de niet-westerse allochtone bevolking nog relatief jong is. 19% behoort tot de tienerleeftijd; dus 298.000 tieners van niet-westerse afkomst gaan op zoek naar een partner. Gezien het huidige huwelijksgedrag verwachten we dat bijna 60.000 Marokkaanse tieners, en evenzoveel Turkse tieners van nu, hun toekomstige partner uit Marokko en Turkije zullen halen.

In totaal immigreerden vorig jaar ruim 20.000 niet-Nederlanders naar ons land om te trouwen of te gaan samenwonen met iemand die zich hier reeds had gevestigd. Het ging om 5.700 mannen en 14.700 vrouwen. 30% daarvan kwam uit Turkije en Marokko (ieder 3.000). Suriname staat op de derde plaats.

Autochtone Nederlanders halen ook partners hierheen, maar dan gaat het vooral om Oost Europese vrouwen (Russen, Polen etc.). Verder kiest de Nederlandse man relatief vaak voor een bruid uit Thailand, de Filippijnen en Colombia. Opvallend weinig huwelijkskandidaten zijn afkomstig uit de ons direct omringende landen.

Partners uit buitenland 2002
Land van herkomstAantal
Turkije3.000 +
Marokko3.000 +
Suriname1.000 +
Voormalige USSR+- 990
USA+- 750
Polen+- 550
Thailand+- 530
Voormalig JoegoslaviŽ500 +
IndonesiŽ500 +
Duitsland+- 300