Amerika wil giftige 'rel-gassen' in Irak inzetten

Farzin had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Verenigde staten bereidt een oorlogsvoering in Irak voor, waarbij ook het gebruik van gifgassen niet zal worden gemeden. De Amerikanen denken hierbij aan het gebruik van gassen als CS-gas en pepperspray, welke ook worden ingezet bij het bestrijden van bijvoorbeeld rellen.

Ondanks het feit dat deze gassen dus al ter "ordehandhaving" kunnen worden ingezet, is het gebruik hiervan een schending van de Conventie van Geneve, aldus de Britse krant. Ook al zijn de gassen op dit moment al beschikbaar voor zowel de Britse als de Amerikaanse politie, de Conventie van Geneve verbiedt het gebruik van deze gassen expliciet, niet in het minst omdat dit kan leiden tot een mogelijke escallatie van de inzet van deze chemische wapens. Een soortgelijk gas dat gebruikt werd bij de recente gijzelingsactie in Moscow leidde tot de dood van meer dan 120 mensen.

Met de mogelijke inzet van deze wapens wordt volgens de krant een "splijting in de Anglo-Amerikaanse coalitie uitgelokt". De Amerikaanse Marine heeft reeds bevestigd dat zij met deze gassen zijn bevoorraad. De Amerikaanse minister van Defensie, Donald Rumsfeld, heeft President Bush reeds toestemming gevraagd voor de inzet van deze wapens. Bush, die zich regelmatig uitsprak over "het uitroken van de vijand" heeft naar verluid ingestemd met het verzoek.

Charles Kennedy, de politiek leider van de "Liberal Democrats" in Groot Brittanië, zei gisterenavond: "Als argument voor een oorlog tegen Irak wordt Saddam's bezit van massavernietigingswapens aangevoerd. Het is een daad van perversie als de Amerikanen dezelfde wapens zouden gebruiken om hem daarmee ten val te brengen."

Britse deskundigen vrezen de inzet van deze chemische wapens, omdat deze de Conventie van Geneve volledig ondermijnt. "Strikt juridisch gezien zou Irak het oorlogsrecht hebben om bij wijze van vergelding ook chemische wapens in te zetten tegen alle doelen van de alliantie, als de Amerikanen deze zouden gebruiken." Verder meende men "...dat chemische oorlogsvoering na beëindiging van de oorlog in Irak dan een legitiem oorlogswapen zal zijn, omdat de ban daarvoor dan volledig is opgeheven".