Opstel in SMS taal

Brillie had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een 13-jarig meisje diende een opstel in bij haar leraar in West Schotland in SMS vorm. Ze verdedigde haar daad door te verklaren dat ze het "makkelijker vond dan standaard engels".

De leraar was met verstomming geslagen. Hij kreeg een blad onder zijn neus dat overdekt was met "hierogliefen". Sommigen ervan kon hij zelfs niet vertalen.

Het opstel begon als volgt : "My smmr hols wr CWOT. B4, we usd 2go2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 :- kds FTF. ILNY, it's a gr8 plc."
Vertaling : "My summer holidays were a complete waste of time. Before, we used to go to New York to see my brother, his girlfriend and their three screaming kids face to face. I love New York, it's a great place." (Mijn zomervakantie was zonde van de tijd. Eerder gingen we altijd naar New York om mijn broer, zijn vriendin en hun drie schreeuwende kinderen te zien.)

De Schotse onderwijsautoriteiten en de Schotse ouderraad waarschuwen nu voor 'taalarmoede' bij de scholieren. Ze wijzen erop dat kinderen steeds vaker fonetisch schrijven.