Boze Amerikanen klagen Ahold aan

Als gevolg van de problemen rond Ahold klagen Amerikanen het bedrijf aan. De boze beleggers verwijten het bedrijf dat het valse en misleidende informatie heeft gegeven. Het bedrijf zou de winst van dochteronderneming US Foodservice sinds mei 2001 veel te rooskleurig te hebben voorgesteld. Hierdoor werden de aandelen kunstmatig hoog gehouden aldus de aanklagers.

De eisers, die Ahold ook nog eens beschuldigen van een slechte interne controle op de resultaten, willen een vergoeding voor de door hun geleden schade op de beurs. Er zijn geen bedragen bekend, de aanklachten zijn ingediend in de staten Virginia en New York, waar Ahold haar kantoor in de VS heeft.