Blix stelt meer eisen aan Irak

Hans Blix, de leider van het VN-inspectieteam in Irak, wil dat het bewind van Saddam Hussein behalve 'verboden' raketten óók de plaatsen ontmanteld waar deze geproduceerd worden. Woensdag meldden VN-bronnen al dat Blix wil dat de al-Samoudraketten vernietigd worden, waarvan hij melding maakte tijdens zijn jongste rapportage aan de VN-Veiligheidsraad; die raketten hebben een iets groter bereik dan de VN toestaan.

Irak liet eerder weten dat de raketten bij de VN waren aangemeld en dat ze wel degelijk aan de eisen voldoen.