VS bouwen UAV's met quantumnucleonische reactor

De US Air Force (USAF) onderzoekt de uitvoerbaarheid van het bouwen van nucleair aangedreven unmanned air vehicles (UAV). De USAF hoopt dat zo'n vliegtuig maanden in de lucht kan blijven vliegen zonder bij te hoeven tanken, buitengewone scherpe bochten kan maken, en op elk moment aan kan vallen wanneer er een doel in zicht komt. Afgelopen week heeft het Pentagon 1 miljard dollar toegekend aan verdere ontwikkeling van gewapende en ongewapende UAV's.

Het idee om nucleair aangedreven vliegende objecten te bouwen is niet nieuw. In de 50-er jaren waren de VS en de USSR bezig met het ontwikkelen van een nucleair voortstuwingssysteem voor bemande vliegtuigen. De plannen zijn volgens hun toen geschrapt omdat het te veel geld kostte om de bemanning tegen de nucleaire reactor te beschermen, en het het vliegtuig te zwaar zou maken.

Het US Air Force Research Labarotory (AFRL) heeft echter nu een nieuwe technologie ontwikkeld waarmee een veel lichtere nucleaire reactor gemaakt kan worden, genaamd een 'Nucleonic Reactor'. Het wekt energie op door met behulp van röntgenstraling kernpartikels van het radioactieve hafnium-178 naar lagere energie niveaus te laten springen, waarbij energie vrij komt in de vorm van gammastraling. Met behulp van de energie van deze gammastralen kan het object voortgestuwd worden.

De quantumnucleonische reactie werkt omdat een deel van de hafnium nucleonen isomeren zijn, waarbij sommige neutronen en protonen subatomair op een hoger energieniveau zitten dan normaal. Röntgenstraling op de nucleüs bewerkstelligt dat deze energie vrij komt doordat het hafnium naar een stabieler energie niveau transformeert.

Het AFRL zegt dat de quantumnucleonische reactor veiliger is dan de conventionele reactor omdat het zeer controleerbaar is. "Het is radioactief, maar zodra de röntgenstraling ophoudt wordt de gammastraling dramatisch verminderd, dus dan is het niet meer zo gevaarlijk dan wanneer de röntgenstraling wel actief is", zegt Hamilton van AFRL.