Fossielen tonen gevolgen aan van broeikaseffect

NorthernStar had ons via de newssubmit het volgende te melden (de hele lap tekst was gelukkig vertaald ):

Wat zullen de gevolgen van het broeikaseffect voor het leven op aarde zijn? Dit is onmogelijk te voorspellen maar het verleden geeft ons wel enige aanwijzingen zeggen geleerden van een aantal Amerikaanse universiteiten.

In een gezamenlijk project hebben onderzoekers het fossielen archief, afkomstig uit een smalle rotslaag van 55 miljoen jaar geleden, bestudeerd. Dit markeert de overgang tussen het Paleosceen en het Eoceen, een periode waarin de temperatuur op aarde plotseling sterk toenam.

Deze opwarming werd destijds veroorzaakt door grote hoeveelheden vrijgekomen methaan. In de eerste tienduizend jaar trokken de dieren naar nieuwe gebieden. Maar toen de warmteperiode aanhield lieten ze een andere verrassende reactie zien: ze werden kleiner. Als voorbeeld noemen de onderzoekers een paardensoort dat in formaat afnam tot dat van een siamese kat.
Toen het klimaat weer normaliseerde, groeiden ook de dieren weer tot hun normale grootte.

Het effect van kooldioxide op planten is waarschijnlijk de oorzaak voor deze dwerggroei. Planten houden van hoge concentraties kooldioxide en groeien er razendsnel van. Door die snelle groei worden er echter veel minder voedingsstoffen zoals proteÔne opgeslagen. Van insecten die van zulke planten moeten leven is bekend dat ze klein blijven en hetzelfde zou voor andere dieren kunnen gelden. De lagere voedselkwaliteit maakt het noodzakelijk om klein te blijven.

Of de soorten zich in meerderheid inderdaad aan konden passen, of dat de grote dieren uitstierven en vervangen werden door kleinere varianten van elders, is nog niet helemaal zeker. Vervolgonderzoek zal hierover uitsluitsel moeten geven.

Hiermee hebben we een model van de wereld tijdens een klimaatsverandering, zeggen de onderzoekers. Tijdens die periode stierven de zoogdieren niet uit, maar pasten zich aan en werden dwergen. Dit geeft echter geen zekerheden voor de toekomst voegt men er voorzichtig aan toe. De huidige opwarming zou opnieuw het op grote schaal vrijkomen van methaan kunnen veroorzaken en zo de temperatuur nog verder opstuwen. En dat maakt de tegenwoordige verandering zorgwekkender dan die uit het verleden.