"Amerika rekent ook af met Iran en Syrie"

victorv8 had ons geheel vertaald het volgende te melden, waarvoor dank!

De Amerikaanse staatsecretaris John Bolton heeft tijdens besprekeningen met Israelische functionarisen vandaag gezegd dat er geen twijfel bestaat dat de Verenigde Staten Irak zullen aanvallen, en dat het ook nodig zal zijn om daarna iets tegen de dreiging van Syrie, Iran en Noord Korea te doen.

Bolton, staatssecretaris voor defensie en internationale veiligheid, is in Israel voor besprekingen over het voorkomen van verdere verspreiding van massavernietigingswapens.

De Israëlische premier Ariel Sharon zei dat Israel ongerust is over de bedreiging van haar veiligheid door buurland Iran. Volgens hem moet ook om dat land worden gedacht, ook al is de aandacht van de VS nu gericht op Irak.