PvdA: Nawijn moet weg

Farzin had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De PvdA eist het aftreden van LPF-minister Hilbrand Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie). Aanleiding is dat het kabinet Nawijns plan van tafel heeft geveegd om honderden of zelfs enkele duizenden asielzoekers die al jaren in onzekerheid verkeren, alsnog een verblijfsvergunning te geven.

''Woensdag heeft de Kamer Nawijn nog gevraagd of dit weer een proefballon was'' aldus PvdA-Kamerlid Klaas de Vries. ''Hij ontkende bij hoog en bij laag dat hij valse verwachtingen wekte bij een groep mensen die toch al onder grote spanning staat. Het is ongelooflijk en totaal onaanvaardbaar dat dit nu toch is gebeurd.''

De Vries vraagt zich af 'hoe lang de minister-president nog een minister tolereert die mensen beledigt en op het verkeerde been zet'. ''Als Nawijn enig eergevoel heeft, stapt hij zelf op. Dat verwacht ik niet en de vraag is dan of Balkenende niet ook vindt dat de grenzen ver zijn overschreden.''

Ook andere linkse partijen overwegen volgende week in een spoeddebat om Nawijns vertrek te vragen. CDA en VVD zien daar vooralsnog geen aanleiding toe, maar vinden ook dat de minister onverantwoord te werk is gegaan door met een plan naar buiten te treden zonder na te gaan of daar draagvlak voor bestaat in het kabinet.

De minister wilde asielzoekers die al meer dan vijf jaar in Nederland zijn, enigszins ingeburgerd zijn en buiten hun schuld zo lang hebben moeten wachten, alsnog een vergunning geven. In de ministerraad van gisteren kreeg hij echter geen enkele steun.

Toch is 'een specifiek pardon' voor de beoogde groep asielzoekers nog niet geheel van de baan, omdat de linkse partijen in de Tweede Kamer met steun van de LPF een motie zouden kunnen aanvaarden waarin Nawijns plan wordt ondersteund.

De vraag is vervolgens of het kabinet zo'n motie zou willen uitvoeren. Als dat niet het geval is, zal zo'n pardon onderwerp worden van de kabinetsformatie, aldus PvdA'er de Vries.

VluchtelingenWerk Nederland is teleurgesteld. Directeur Eduard Nazarski: ''Nawijn heeft mensen die in grote onzekerheid verkeren, blij gemaakt met een dode mus.''