Blix: meer tijd en meer medewerking van Irak

DaFreakR en n3r0 hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het hoofd van de VN-wapeninspecties, Hans Blix, heeft vandaag gezegd dat de inspecteurs meer tijd nodig hebben om hun taak af te ronden in Irak. Blix sprak in de VN-Veiligheidsraad, waar hij zijn tweede rapport presenteerde over de wapeninspecties.

De inspecteurs hebben nog steeds geen bewijzen gevonden voor de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak. Blix liet zich kritisch uit over de bewijzen hiervoor die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell vorige week presenteerde.

Blix zei verder dat Irak zonder meer toegang verleent tot de plaatsen die worden onderzocht. Bagdad zou niet vantevoren hebben geweten waar de inspecteurs zouden gaan kijken. Het grootste probleem is volgens Blix dat Irak nog steeds geen informatie heeft gegeven over zo'n 1.000 ton chemische wapens. Verder heeft Irak enkele raketsystemen waarvan de maximaal toegestane reikwijdte groter is, dan dat ze volgens VN resoluties mag hebben.