Enquête: VS grotere bedreiging dan Irak

nyrem had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De meerderheid van de Nederlanders vindt de Verenigde Staten een grotere bedreiging voor de wereldvrede dan Irak, zo blijkt uit een enquête uitgevoerd door het onderzoeksbureau Intomart in opdracht van het televisieprogramma Netwerk. De ondervraagden kregen een aantal stellingen voorgelegd.

Met de stelling "Nederland moet deelnemen aan een oorlog tegen Irak, als die door de Verenigde Naties wordt gesteund" kon 54 procent van de ondervraagden instemmen, terwijl 31 procent het niet met de stelling eens was. De overige 15% stond neutraal tegenover deze stelling of had geen mening. Een oorlog tegen Irak zónder de goedkeuring van de Verenigde Naties wordt echter door drie kwart van de ondervraagden resoluut verworpen. Slechts 13% steunt een dergelijk scenario. Het Frans-Duitse initiatief om de wapeninspecteurs meer tijd te geven krijgt de goedkeuring van 65% van de ondervraagden.

Bij de vraag: "Wie is volgens u de grootste bedreiging voor de wereldvrede: Irak, Noord-Korea of de Verenigde Staten?", wees 39% van de ondervraagden de Verenigde Staten aan. Irak wordt door 36% als de grootste dreiging gezien. Noord-Korea, prominent in het nieuws na het her-starten van zijn nuceaire programma, scoort een magere 7%.