België kan Sharon toch vervolgen

wildhagen, nyrem en motown hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

In België heeft het hoogste gerechtshof (het Hof van Cassatie) een eerder besluit van een lager gerechtshof inzake de vervolging van Ariël Sharon, de huidige premier van Israël, verworpen. Hierdoor kan Sharon toch in België worden vervolgd om zijn betrokkenheid bij oorlogsmisdaden gepleegd in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in Libanon in 1982; daarbij kwamen tussen de 800 en 2000 vluchtelingen om het leven. Een groep Palestijnen wil Sharon via de Belgische wet laten vervolgen voor dat bloedbad.

De reden waarom België Ariël Sharon kan vervolgen is dat onze zuiderburen sinds 1993 een wet kennen ('de genocidewet') die het vervolgen van oorlogsmisdadigers mogelijk maakt, ongeacht of die in België zijn gepleegd of niet. Het hof van Cassatie maakt wel duidelijk dat Sharon niet vervolgd kan worden zolang hij premier van Israël is.

Israel heeft woedend gereageerd op het besluit en zijn ambassadeur "voor overleg" uit België teruggeroepen.