Weinig steun SP-plan oorlogsvrije gemeenten

Een SP-plan om van diverse Nederlandse steden oorlogsvrije plaatsen te maken, lijkt weinig kans van slagen te hebben. Steden als Wageningen, Rotterdam, Groningen, Deventer, Tilburg, Haarlem, Hengelo, Alkmaar en Amsterdam zien niets in zo'n oorlogsvrije status.

De status zou betekenen dat een gemeente alles doet wat in haar mogelijkheden ligt om militaire transporten, die een rol spelen bij de oorlogsvoorbereidingen in de Golf, te verhinderen over haar grondgebied.

Volgens de SP heeft de Nederlandse regering Irak de oorlog nog niet verklaard en is 70% van de bevolking ook tegen Nederlandse betrokkenheid bij een nieuwe oorlog. Omdat de SP vermoedt dat er toch militaire transporten over Nederlands grondgebied plaastvinden, die met de voorbereiding op een mogelijke oorlog met Irak in verband kunnen worden gebracht, wil de partij deze zoveel mogelijk tegengaan.

Een woordvoerder van de grootste PvdA-gemeenteraadsfractie van Nederland, Amsterdam, liet weten dat de raad zijn tijd wel beter kan besteden, dan over dit soort zaken te discussiëren. Volgens hem dienen deze besluiten op landelijk niveau genomen te worden.