Franse hint over veto tegen Irak-resolutie

wildhagen had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Frankrijk zal in de Veiligheidsraad mogelijk via een veto voorkomen dat de raad akkoord gaat met een oorlog tegen Irak. Een Franse topdiplomaat heeft dit laten doorschemeren in de pers. Volgens de Franse VN-ambassadeur zijn er zeker tien leden van de Veiligheisraad vůůr een verlenging van de huidige resolutie voor de VN-wapeninspecties in Irak.

Ook Rusland, naast Frankrijk ook een permanent lid van de veiligheidsraad, vindt dat president Bush te hard van stapel loopt door nu al een tweede resolutie te eisen, waarin het groene licht zou worden gegeven voor een oorlog tegen Saddam Hussein. Bij monde van onderminister Fedotov van Buitenlandse Zaken werd gezegd dat de wapeninspecteurs hun werk moeten kunnen voltooien.

De wapeninspecteurs zullen op vrijdag 14 februari een verslag uitbrengen van de inspecties die ze tot nu toe hebben uitgevoerd.