Gevangenissen slepen Donner voor de rechter

Farzin herschreef voor ons het volgende bericht, waarvoor dank!

De groepsondernemingsraad (GOR) voor het gevangeniswezen heeft een proces aangespannen tegen minister Donner van Justitie. Volgens de Raad komt de veiligheid van het gevangenispersoneel in gevaar wanneer de minister aan zijn plan voor het plaatsen van twee gevangenen in één cel blijft vasthouden.

De GOR, een koepelvereniging van twintig ondernemingsraden van gevangenissen, vindt dat de minister hen om advies had moeten vragen. Daar wilde Donner echter niet aan. Hij kreeg van de raad tot dinsdag de tijd om zijn besluit in te trekken.

Volgens de GOR ontbreekt het aan afspraken over maatregelen die de veiligheid van het personeel moeten garanderen. De minister weigert echter samen te werken. Daarom heeft de GOR beroep aangetekend bij de Ondernemingskamer. Deze zal over een paar weken uistpraak doen.

Voor het eerst is er gisteren overleg gepleegd tussen Justitie en de vakbonden over de arbeidsomstandigheden van de werknemers.