Weisglas weer Kamervoorzitter

Het is vandaag Wie van de drie in de Tweede Kamer. De Kamer is namelijk bijeen om een nieuwe voorzitter te kiezen uit drie kandidaten: de huidige voorzitter, de VVD'er Frans Weisglas, CDA-Kamerlid Gerda Verburg en oud-fractieleider Thom De Graaf van D66.

Het CDA hoopt dat de PvdA-fractie Verburg aan een meerderheid zal helpen. Maar een aantal PvdA'ers is echter van plan om op Weisglas te stemmen. Dat zou tegen het zere been van het CDA zijn. Die partij, nu de grootste, verwacht dat de mogelijke coalitiegenoot massaal zal stemmen op Verburg om op die wijze de onderhandelingen over een kabinet niet onnodig onder druk te zetten.

Als de PvdA mee zou gaan in de wens van het CDA zou dat een soort terugkeer zijn naar de ''oude politiek''. Eerder bepaalden de grote fracties namelijk onderling wie de voorzitter werd. De huidige voorzitter Weisglas is de eerste Kamervoorzitter die op persoonlijke titel is gekozen. Hij trotseerde zijn eigen VVD-fractie vorige keer door zich verkiesbaar te stellen, terwijl die juist Annemarie Jorritsma naar voren geschoven had.

-
Om gekozen te worden is een absolute meerderheid noodzakelijk. Aangezien er 145 Kamerleden hun stem hebben uitgebracht, bedraagt die 73.


Update 1

In de eerste ronde haalde niemand een meerderheid. Frans Weisglas kreeg 61 stemmen, Verburg 47 en De Graaf 37.


Er wordt nu opnieuw tussen alle 3 gekozen.

Update 2 18:23

In de tweede ronde haalde Frans Weisglas de absolute meerderheid, hij kreeg 79 stemmen, Verburg 49 en De Graaf 17.