CDA wil desnoods wet tegen gezichtssluier

CDA-minister Van der Hoeven (Onderwijs) gaat met de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) overleggen hoe scholen met het dragen van een gezichtsbedekkende sluier moeten omgaan. In de verkiezingsstrijd verklaarde Van der Hoeven nog dat scholen in overleg met de medezeggenschapsraad een verbod op hoofddoekjes in het regelement op moeten kunnen nemen. De CGB was het daar niet mee eens en stelt dat een verbod op hoofddoekjes in strijd is met de godsdienstvrijheid en dus in strijd met de gelijke behandeling.

Het CDA wil het liefst dat alle scholen in Nederland een verbod op een dergelijke sluier in hun gedragsregels op nemen. Mocht het overigens juridisch niet mogelijk zijn om een gezichtssluier (niquaab, chador) landelijk te verbieden dan moet er maar een wet gemaakt worden die zulks mogelijk maakt menen de christendemocraten.

Namens de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs laat bestuurslid Naas weten dat er weinig verschil zit tussen een gewone hoofddoek en een gezichtssluier. Een verbod op de gezichtssluier ziet hij, net als bij een verbod op het hoofddoekje, in strijd met de vrijheid van godsdienst.

Volgens het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) is een verbod op sluiers juridisch alleen mogelijk als er functionele gronden voor zijn en het goed gemotiveerd wordt vastgelegd.