Nederlandse AEL in maart opgericht

De Nederlandse tak van de uit België afkomstige Arabische Europese Liga (AEL) wordt in maart opgericht. Dat zegt het Rotterdamse gemeenteraadslid Brahim Bourzik (GroenLinks). Eerder was gezegd dat de oprichting ergens voor eind april zou gaan plaatsvinden.

Net als in België zal de Nederlandse AEL sterk de nadruk leggen op het behoud van de Arabische culturele identiteit. Zo moeten kinderen van migranten onderwijs kunnen krijgen in het Arabisch.

Gemeenteraadslid Bourzik spreekt regelmatig met een groep uit Marokko afkomstige Nederlanders die zich bezighouden met de oprichting van de Nederlandse tak van de AEL. Volgens hem is er sprake van samenwerking tussen deze groep en de oorspronkelijke AEL, die in Antwerpen erg populair is. Bourzik zegt dat de Nederlandse tak van de AEL zich moet toesnijden op de Nederlandse situatie. Volgens hem is die namelijk wezenlijk anders dan in Antwerpen.

Ook M'hemed Zaghboubi, van de organisatie De Tweede Generatie, zegt enkele malen gesproken te hebben met kopstukken van de Belgische AEL. Volgens hem zijn deze 'zeer actief zijn' in Nederland. ,,De problemen die migranten in Antwerpen hebben met racistische politieagenten, zijn ook in Nederland aan de orde van de dag. Als de AEL onze hulp nodig heeft, zullen wij niet aarzelen ze te helpen.''

In Rotterdam is er overigens enige commotie omtrent de rol die GroenLinks raadslid Brahim Bourzik speelt. Zo vragen nogal wat leden van Leefbaar Rotterdam zich af waarom Bourzik wel met een radicale groepering uit België mag spreken, terwijl LR raadslid Michel Smit werd teruggefloten toen hij het Vlaams Blok wilde bezoeken. Bourzik verweert zich echter met dat wat hij in zijn vrije tijd doet, zijn eigen zaak is, én ,,Het is van groot belang dat de AEL Nederland de grondwet en de democratische beginselen respecteert. Daarom spreek ik regelmatig met deze mensen. Als zij zich niet transparant zouden opstellen, zouden zij de verhoudingen nog verder onder druk zetten en zijn we nog verder van huis met de multiculturele samenleving.''

-
De AEL heeft inmiddels al wel een website in Nederland.