NASA vindt lichaamsdelen astronauten

WebForce had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In een gebied van zo'n 11.000 vierkante kilometer wordt door de Amerikaanse autoriteiten gezocht naar brokstukken van het zaterdag verongelukte ruimteveer Columbia. Inmiddels zijn er enkele stoffelijke resten van de overleden astronauten gevonden.

De brokstukken moeten helpen de oorzaken te achterhalen van de ondergang van het ruimteveer Columbia. Een van de belangrijkste aanknopingspunten voor het onderzoek is de plotseling snel stijgende temperatuur enkele minuten voor de geplande landing op zaterdag. Aangenomen wordt dat het veer hittewerende onderdelen verloor en dat er aan de linkerkant een defect was opgetreden.

Overigens onderzoekt niet alleen de NASA de toedracht van het ongeval. De regering en de volksvertegenwoordiging zullen elk een eigen onderzoek instellen. Forse bezuinigingen bij de NASA en dus ook het ruimteveerprogramma hebben mogelijk mede bijgedragen aan het ongeluk.

Zo werd in april vorig jaar al door veiligheidsexperts van de NASA geklaagd over de risico's van bezuinigingen op de toch al oude toestellen. In de afgelopen tien jaar werd het budget gehalveerd. Een in 1999 gepensioneerde NASA-medewerker, Don Nelson, schreef in de zomer zelf een brief aan president Bush met het verzoek in te grijpen ,,om een nieuw katastrofaal ongeluk te voorkomen''. De vluchten moesten worden gestaakt zo lang de zorgen over de veiligheid niet waren weggenomen.