Centrumlinks kabinet in de maak

Een Centrumlinks kabinet van CDA en PvdA lijkt snel naderbij te komen. De twee partijen die elkaar tijdens de verkiezingscampagne nog geregeld in de haren vlogen gaan definitief met elkaar onderhandelen over de vorming van een kabinet.

De PvdA heeft in ieder geval de strijd gewonnen om ook een informateur van PvdA-huize aan de onderhandelingstafel te krijgen. Vermoedelijk wordt dit Frans Leijnse, voorzitter van de HBO-raad en tevens lid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Informateur Donner gaat dit weekeinde zijn concept-eindrapport schrijven en brengt maandag verslag uit aan koningin Beatrix. Zij benoemt dan twee nieuwe informateurs.

PvdA-leider Wouter Bos gaat ervan uit dat er volgende week eerst wordt gesproken over een sociaal akkoord, omdat dat nauw samenhangt met de financiële problematiek. Ook veiligheid, zorg en onderwijs zijn belangrijke onderwerpen die snel aan de orde moeten komen.

Waarschijnlijk beginnen woensdag de echte onderhandelingen.