IAEA: "Irak schendt resolutie niet"

Farzin herschreef voor ons het volgende bericht:

De directeur van het Internationaal Atoomagentschap, El-Baradei, vindt dat Irak resolutie 1441 van de Veiligheidsraad niet geschonden heeft. Eerder lieten Amerika en Groot-BrittanniŽ weten dat Irak volgens hen de resolutie wel heeft geschonden, omdat het land volgens Hans Blix onvoldoende meewerkt.

El-Baradei zegt dat Irak redelijk meewerkt bij de speurtocht naar atoomwapens. Wel uitte hij kritiek op de medewerking van Irak bij het zoeken naar chemische en biologische wapens. Daarbij voegde hij toe dat de wereldgemeenschap zich meer op het regime in Noord-Korea moet richten dan op het regime in Irak.