"Oorlog tegen Irak goed voor economie"

wildhagen had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Britse economen menen dat een korte oorlog in Irak goed is voor de wereldeconomie. Een organisatie van Britse economen, het non-politieke Institute of Directors denkt dat een militaire operatie in Irak grote gevolgen zou kunnen hebben voor de wereldeconomie.

De economen verwachten dat de olieprijzen bij een slepende strijd meer dan verdubbelen, tot tachtig dollar per vat. Bovendien zullen de Amerikaanse aandelenkoersen circa 30 procent kelderen en het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de Verenigde Staten zal 2 procent slinken.

Indien de Verenigde Staten en hun bondgenoten er in slagen Saddam Hussein spoedig ten val te brengen, dan zou dat juist goed voor de economie zijn. Ruwe aardolie zal dan volgens de economen met eenderde van de huidige prijs dalen tot ongeveer twintig dollar per vat. Het volume van de Amerikaanse economie zal dan met 2 procent toenemen.

"In economische termen is een korte oorlog beter dan geen oorlog of geen machtswisseling, vanwege het wegnemen van de onzekerheid", zo meldt het rapport van de economen. "De Verenigde Staten en de wereldeconomie worden dit jaar geconfronteerd met geweldig grote militaire, economische en politieke onzekerheden."

Het rapport is opgesteld om Britse bedrijven en ondernemers inzicht te geven in de verschillende scenario's die mogelijk zijn als het tot een oorlog in Irak komt. Hierbij wordt de (voor de Britten belangrijke) export naar de Verenigde Staten centraal gesteld.