Rapport Srebrenica zeer kritisch

Vandaag is het rapport van de enquÍtecommissie Srebrenica bekend gemaakt. Het rapport bevat harde kritiek op politiek Den Haag; Nederland kan zich in het drama rond Srebrenica niet verschuilen achter de internationale politiek, aldus het eindrapport. De toenmalige bevelhebber, generaal Couzy, wordt 'onprofessioneel en verwijtbaar' gedrag verweten. De commissie kraakt harde noten: er was rond de val van Srebrenica geen 'worst-case-scenario' voorhanden, waaruit "een totale onderschatting van het kwaad blijkt", zoals ook de complexiteit van het Balkan-conflict werd onderschat.

Nederland droeg "een geheel eigen verantwoordelijkheid" in het drama rond Srebrenica zo zei voorzitter Bakker van de parlementaire enquÍtecommissie bij de presentatie. Bakker neemt wat afstand van Wim Kok, die bij zijn aftreden in april 2002 zei dat Nederland geen schuld had aan de gebeurtenissen. De toenmalige premier stelde dat Nederland als deel van de internationale gemeenschap "medeverantwoordelijk" was.

Het fotorolletje met daarop foto's die bewijzen dat na de val van Srebrenica oorlogsmisdaden zijn begaan, is niet met opzet vernietigd. Volgens de enquÍtecommissie staat dat "met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" vast.

-
Het complete eindrapport staat op de site van de Tweede Kamer.