Discriminatie bureau wil straf voor machinisten

Saint_One en triumph_the_insult_comic hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het Anti Discriminatie Bureau Friesland laat wederom van zich horen. Na eerder de aanklacht tegen Ratelband wil het ADB nu dat de directie van NoordNed stappen onderneemt tegen onwillige machinisten.

Enkele machinisten van NoordNed weigeren namelijk halsstarrig om op de lijn Groningen-Leeuwarden station Hardegarijp om te roepen in het Fries. Omdat het station in 1998 officieel is omgedoopt tot 'Hurdegaryp' vindt het ADB dat dit wél zou moeten. De directie van NoordNed heeft meermalen het personeel opgeroepen de Friese plaatsnaam om te roepen. Maar een aantal van de 125 machinisten, van wie het merendeel (80) afkomstig is uit de provincie Groningen, heeft daar geen boodschap aan.

Het Anti Discriminatie Bureau stelt voor om de onwillige machinisten als straf één of meerdere atv-dagen te ontnemen. Deze maatregel gaat NoordNed evenwel te ver.