De aarde trilt, maar het is geen aardbeving

Afgelopen woensdag belden verscheidene burgers in Miami naar meteorologische instituten om melding te doen van wat zij dachten dat een aardbeving was.
Maar wat het ook was, een aardbeving in Zuid-Florida is vrijwel onmogelijk.
Florida ligt namelijk ver weg van geografische breuklijnen.

John Minsch, een geografisch wetenschapper, werkzaam bij het Nationale Aardbevings-informatie-centrum in Ohio, verklaart dan ook dat er op het bewuste tijdstip geen aardbevingen zijn geregistreerd in Miami.

Hij en sommige anderen denken dat het door "temperatuurinversie" veroorzaakt wordt. Temperatuurinversie wordt veroorzaakt door een zeldzaam verschijnsel waarbij opstijgende lucht warmer wordt, inplaats van kouder. Hierdoor ontstaat er een soort membraan, een groot luchtvlies.

Dit kun je soms zien bij fabrieksschoorstenen, dat de rook tegen een onzichtbaar vlak aanvliegt.

Door dit membraan worden knallen, veroorzaakt door straaljagers die vele kilometers verderop door de geluidsbarriere vliegen, over een groot gebied verspreid. Het membraan gaat dan trillen en fungeert als versterker. Hierdoor kan vele kilometers verderop de knal van de straaljager gehoord worden, zonder dat er een directe aanleiding op die plek zelf voor lijkt te zijn.

Jim Lushine echter, een bekende Amerikaanse weerman, is van mening dat het hier gaat om een mysterie wat waarschijnlijk nooit helemaal verklaard zal worden.

(Bericht herschreven door MaartenGrendel en M4stermind)