MDI krijgt meer meldingen discriminatie

Misanthroopia had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) heeft vorig jaar in totaal 1.008 meldingen van discriminatie en anti-semitisme op het wereldwijde web ontvangen. Dat zijn er ruim 300 meer dan in het jaar ervoor. Het aantal extreemrechtse websites is stabiel gebleven, maar het aantal mensen dat zich er op beweegt, is wel toegenomen met ongeveer 30%. Directeur R. Eissens, die over enkele weken zijn jaarverslag publiceert, is niet heel erg verbaasd over de stijging. "Het is een trend die doorzet", aldus Eissens.

In de meldingen is een verschuiving te zien. Anti-semitische uitingen komen niet alleen uit de 'witte bevolking', maar ook vanuit moslimgroeperingen. Dat is te verklaren door het conflict in het Midden-Oosten.

Het MDI deed vorig jaar ruim 25 keer aangifte bij justitie. Dat zijn volgens Eissens vrij ernstige zaken, zoals aanzetten tot haat en aanzetten tot geweld tegen organisaties. Bij elf aangiftes ging het overigens om zaken die al in 2001 waren geconstateerd. Maar géén enkele zaak is voor de rechter gekomen. Zorgwekkend, concludeert Eissens: ''Het Openbaar Ministerie gaat te vaak op de stoel van de rechter zitten door op voorhand te besluiten geen vervolging in te stellen. Ik zou wat meer bereidheid van justitie willen om te zeggen: laten we het maar aan de rechter voorleggen."

Doordat zaken slechts zelden de rechter halen (in 2001 ging het om drie gevallen, waarbij in twee gevallen een veroordeling volgde), mist het MDI jurisprudentie en dus 'een stok achter de deur'. "We merken nu al dat mensen op internet schrijven dat er nog maar een of twee veroordelingen zijn geweest en dat met de rest van onze aangiftes niets gebeurt", constateert Eissens.

Nu slaagt het meldpunt er nog in vrij veel meldingen van internet te laten halen, in 2001 ging het nog om 90%t van de zaken. Eissens is bang dat dat percentage drastisch zal dalen door het gebrek aan veroordelingen. Een percentage over vorig jaar kon hij overigens nog niet geven.