Wetsvoorstel D66 voor gekozen premier

D66 komt binnenkort met een initiatief-wetsvoorstel voor een gekozen minister-president. Dat heeft lijsttrekker Thom de Graaff vanmiddag op een persconferentie bekend gemaakt. De premier nieuwe stijl moet tijdens de formatie een coalitie vormen die hem steunt en een kabinet neerzetten. Hij krijgt meer bevoegdheden dan nu het geval is, maar kan nog steeds door de Kamer naar huis worden gestuurd.

D66 wil al sinds haar oprichting een gekozen minister-president, maar dit is de eerste maal dat de partij een wetsvoorstel daarvoor indient. De minister-president zou in de toekomst tegelijkertijd met de Tweede Kamer moeten worden gekozen. Daarvoor is een absolute meerderheid nodig.

Om het voorstel door te voeren moeten de grondwet en enkele andere wetten worden gewijzigd. Op dit moment is er nog te weinig steun voor het plan van D66.

De partij stelde verder voor om de informateur door de Tweede Kamer te laten aanwijzen in plaats van door de koningin. Wettelijk is dit al mogelijk, omdat de kieswet hiertoe enkele jaren geleden is veranderd.