Geen oplossing financiële ruzie PvdA-CDA

Het Centraal Planbureau (CPB) kan de verkiezingsprogramma's van het CDA en de PvdA niet meer op tijd doorrekenen. Daarvoor is volgens het bureau te weinig tijd.

De partijen liggen al weken met elkaar in de clich over de financiële plannen van elkaar. Daarom besloten de lijsttrekkers vrijdag in een debat in 2vandaag om vandaag naar het CPB te gaan, zodat die de antwoorden op hun vragen zou kunnen geven.

Het conflict gaat vooral over twee punten. CDA-leider Balkenende denkt dat de PvdA in haar plannen ten onrechte stelt dat het financieringstekort over vier jaar is omgebogen in een overschot. Wouter Bos denkt dat het CDA door een forse verhoging van de ziekenfondspremies vooral de laagstbetaalden treft.