Fraude bijstand Marokko/Turkije ontdekt

Het onderzoek naar de bijstandsfraude in Turkije en Marokko heeft in 2 jaar tijd voor ruim 750.000 euro aan fraudegevallen opgeleverd. Er zijn in totaal 261 zaken onderzocht. In Marokko zijn 16 gevallen van fraude opgespoord, in Turkije 73.

Met Marokko lag Nederland tijden overhoop omdat dat land niet mee wilde werken aan controles. Marokko betwistte de rechtmatigheid ervan. Inmiddels is er wel een onderzoeksverdrag.

De betrokkenen fraudeurs hebben ten onrechte een bijstandsuitkering ontvangen, omdat zij in hun moederland vermogen bezitten, hetgeen zij in Nederland verzwegen.