Verbod op gezichtssluier moeilijk maar kan

Het Landelijk bureau Bestrijding Rassendiscriminatie (LBR) zegt dat het juridisch mogelijk is om een verbod op gezichtsbedekkende sluiers (chadors) in te stellen. Maar het is wel moeilijk.

Vandaag heeft het LBR een brief aan regionale opleidingscentra (ROC's) en de Tweede-Kamerfracties verzonden waarin het bureau schrijft dat aan een chadorverbod nogal wat juridische haken en ogen kleven, maar dat dit niet betekent dat scholen en bijvoorbeeld werkgevers het dragen van een chador zonder meer moeten toestaan.

Volgens het LBR is een verbod mogelijk wanneer een instelling op functionele gronden tot dat verbod besluit en het verbod goed gemotiveerd wordt vastgelegd. Argumenten als 'we willen niet dat mensen op demonstratieve wijze hun geloofsopvatting uitdragen' snijden geen hout, schrijft het LBR. Maar argumenten dat men met een chador op geen goed contact kan maken met bijvoorbeeld medeleerlingen of degenen met wie men moet gaan werken kan wel door de beugel.

Het LBR is wel van mening, dat een algemeen verbod op het dragen van een chador in het publieke domein binnen de huidige wettelijke kaders niet mogelijk en / of van toepassing is.


De brief van het LBR.