LijstRatelband.nl wijzigt programma

Morgen zal LijstRatelband.nl (Lijst 16) in een persconferentie bekend maken dat zij haar programma gaat aanpassen. De punten waarop het programma zal worden aangepast zijn de volgende:

- Tevens drooglegging Markerwaard

- Chloortrein

- Tegen president EU

- Gefaseerde AOW: 60 jaar - 75% / 65 jaar - 100% / 70 jaar - 125%

- Inkomstenbelasting naar 35%

- Vennootschapsbelasting naar 25%

- Grondwetwijziging: Nederlandse wet altijd superieur aan

Europese wetgeving


De reden voor de wijzigingen is niet bekend. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid tijdens de persconferentie bekend worden gemaakt. De persconferentie vindt plaats op vrijdag 17 januari, om 10.00 in perscentrum Nieuwpoort in Den Haag.