Debat 'kleintjes' vooral over allochtonen

In een rommelig en bij tijde chaotisch aandoend debat van een half uurtje op Nederland 3, onder leiding van Inge Diepman, hebben de lijsttrekkers van de Conservatieven.nl , Lijst 16 (Ratelband), de Partij van de Toekomst en de Vooruitstrevende Integratie Partij zich voor het eerst verbaal met elkaar op tv kunnen meten.

En bij een officieel debat hoort natuurlijk een samenvatting en nabeschouwing:

Het begin stond in het teken van de extra feestdagen die de Vooruitstrevende Integratie Partij (VIP) wilde in Nederland en de feesten die de Partij van de Toekomst (PvdT) van Johan Vlemmix voor ogen had. Zo pleitte de VIP er bijvoorbeeld voor het Suikerfeest tot officiële feestdag te maken, een punt dat overigens ook de SP voert. Vlemmix wilde een nationale handenschuddag introduceren, waarbij iedereen elkaar de hand schudt en oprecht belangstelling voor elkaar toont.

Het overgrote deel van het debat stond echter in het teken van de integratie-problematiek en over de vraag of Nederland Vol is. VIP-lijsttrekker Ranesh Dhalganjansing heeft in het partijprogram staan dat Nederland maar halfvol is, maar dat betekende volgens hem niet dat er nog 2x zoveel mensen bij zouden moeten komen. Ratelband zei dat het Nederlands kabinet in 1952 al vond dat ons land vol was, dus nu is ''het helemaal vol''. En Winny de Jong van De Conservatieven.nl vond Nederland wel degelijk vol.

Integratieproblemen bestonden niet volgens Dhalganjansing, die vond dat allochtonen niet de taal hoeven te leren maar zich wel moeten nestelen in de maatschappij. De Jong zag wel degelijk talloze problemen evenals Ratelband die zei dat 99.9% van de straatovervallen in Rotterdam door Marokkanen wordt gepleegd. Een cijfer dat overigens niet klopt: 99% van de straatroven in Rotterdam wordt gepleegd door allochtonen (daarvan is ongeveer 45% van Antilliaanse - en 38% van Marokkaanse komaf, zijn de juiste gegevens).
Maar ook Dhalganjansing, eerder in het nieuws als de advocaat van Tara Singh Varma sloeg de plank mis. Hij beweerde dat hedendaagse politici uitspraken doen waarvoor Janmaat ooit is veroordeeld; namelijk Nederland is vol. Nu doelde Dhalganjansing waarschijnlijk op vol=vol, wat nog geen één politicus heeft gebruikt, maar ook dat klopt niet want Janmaat werd veroordeeld voor de opmerking dat als hij aan de macht zou komen, hij de multiculturele samenleving zou afschaffen.

Bijna ruzie ontstond toen Ratelband Dhalganjansing er van beschuldigde dat hij hier naar toe was gekomen om van onze rijkdom te profiteren, wat tot hevig heen en weer geschreeuw leidde.

Op een vraag waarin de partij van Ratelband en De Jong zich onderscheiden, daar ze allebei het Fortuynisme aanhangen, antwoordde de Jong dat zij vaststaande standpunten heeft, en zei Ratelband dat hij zijn standpunten wil baseren op de meningen die de achterban via internet als feedback gaat geven.

Aan het eind moesten de lijsttrekkers net als eerder hun collega's van de grote partijen de vraag met Ja of Nee beantwoorden of Nederland vol is. Johan Vlemmix van de PvdT noemde Nederland te druk, Ratelband vond het vol, behalve voor echte asielzoekers. Winny de Jong antwoordde als enige Ja. Van Dhalganjansing was al bekend dat hij Nederland slechts halfvol vindt.

Johan Vlemmix zei aan het eind op een vraag dat hij een functie als minister-president zou overwegen, en géén een partij wenst uit te sluiten die door de kiezers in de Kamer wordt verkozen

-
Herhaling morgen 13:15 Nederland 3.